speech bruiloft

In dit artikel lees je alles over speeches, van de etiquette tot hoe je een goede speech maakt en voordraagt.

Etiquette

Het diner begint officieel met een verwelkoming van de gasten door de ceremoniemeester. Hij of zij kondigt daarna ook de speeches aan. Volgens de etiquette wordt de eerste speech gegeven door de vader van de bruid, de tweede speech is voor de vader van de bruidegom. Wanneer een van beide vaders niet in staat is om te speechen, worden de honneurs waargenomen door een ander naast mannelijk familielid. Na deze speeches kunnen andere gasten een speech houden indien zij dit willen. Na iedere speech wordt het glas geheven en getoost op het bruidspaar. Het diner wordt afgesloten met een woord van dank aan alle aanwezigen door de bruidegom, hij bedankt daarbij in het bijzonder de ceremoniemeester en de (schoon)ouders.

De ervaring leert dat speeches worden snel erg lang worden, het is de taak van de ceremoniemeester om dit enigszins binnen de perken te houden. Een goede speech is persoonlijk en duurt niet langer dan 5 minuten.

Tip: Speeches tijdens het diner verdienen alle aandacht. Het zou daarom jammer zijn als het begin van een speech bijvoorbeeld net samenvalt met het opdienen van een nieuwe gang. De ceremoniemeester kan er voor zorgen dat de speeches goed getimed worden, onder andere door goed contact te blijven houden met de keuken en bediening.

Speech van het bruidspaar

Van jullie, het bruidspaar, wordt meestal impliciet ook verwacht dat jullie een speech houden. In deze speech kunnen jullie de mensen bedanken die jullie geholpen hebben of wie jullie om andere redenen dankbaar zijn. Uiteraard is het ook een goed moment om uit te spreken hoe gelukkig jullie als kersverse paar met elkaar zijn.

Meestal is het de bruidegom die het woord neemt, maar laat je vooral niet leiden door wat hoort. De bruid kan natuurlijk ook een speech houden of misschien willen jullie het wel samen doen. Een goed moment om als bruidspaar te speechen is aan het einde van het diner (wat intiemer), aan het einde van het feest (wat grootschaliger) of allebei.

In de speech is het gebruikelijk alle gasten voor hun komst te bedanken. Daarnaast bedank je zowel je eigen ouders als schoonouders en de getuigen. Natuurlijk is er een speciaal woord van dank voor de ceremoniemeester. Sta stil bij zijn of haar rol, vertel wat over hoe de voorbereidingen verlopen zijn en betrek eventueel een leuke anekdote in de speech over iets wat je met de ceremoniemeester hebt meegemaakt. Je kunt natuurlijk ook je nieuwe echtgeno(o)t(e) bedanken. Het is een mooi gebaar om ten overstaande van iedereen te vertellen wat hij of zij voor jou betekent. Als je dit wilt doen, begin hier dan de speech mee.

Als je iedereen hebt bedankt, is het ook leuk om nog wat anekdotes te vertellen over wat jullie hebben meegemaakt tijdens de huwelijksvoorbereidingen. Bijvoorbeeld over jullie eindeloze zoektocht naar de perfecte locatie, het vrijgezellenfeest of het instuderen van de openingsdans. We noemen maar iets.

Begin in elk geval uiterlijk een paar weken van tevoren met het voorbereiden van jullie speech, inspiratie komt namelijk niet op commando. En probeer de speech ook zo te schrijven dat het voor iedereen te volgen is, en bijvoorbeeld niet alleen door insiders.

Tip: De ervaring leert dat speeches snel erg lang worden. Een goede speech is persoonlijk en duurt niet langer dan 5 minuten. Om je een richtlijn te geven: anderhalve pagina uitgeschreven tekst in lettertype Arial, 14 pts, is ongeveer 5 minuten spreektijd.

Tip: Zorg voor een goede timing. Als je speech te vroeg komt, kunnen gasten het idee krijgen dat het feest is afgelopen. Maar als de speech te laat komt, zijn de meeste gasten al naar huis en zullen ze de speech missen.

Tip: Zenuwachtig? Oefen de speech hardop voor een paar mensen en vraag of zij eerlijk kunnen zeggen wat je nog kunt verbeteren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here