trouwen buitenland

Steeds meer Nederlanders gaan in het buitenland werken, stagelopen en op vakantie. Door de toegenomen globalisering ontmoeten we mensen uit het buitenland waar we de rest van ons leven mee door willen brengen. Helaas is het niet altijd even makkelijk om met “een buitenlander” in Nederland in het huwelijk te treden.

Regels

Voor een huwelijk met een buitenlander of tussen twee buitenlanders gelden de volgende regels:

  • Als jij en je partner geen van beiden de Nederlandse nationaliteit hebben en je allebei in het buitenland woont, kunnen jullie niet in Nederland trouwen;
  • Als jij en je partner geen van beiden de Nederlandse nationaliteit hebben, kan je in Nederland trouwen als ten minste een van jullie in Nederland woont. Degene die in Nederland woont, moet een geldige verblijfstitel hebben;
  • Als jij en je partner beiden in Nederland wonen en een van jullie de Nederlandse nationaliteit heeft, kunnen jullie in Nederland trouwen. Degene die niet de Nederlandse nationaliteit bezit, moet een geldige verblijfstitel hebben;
  • Als jij en je partner beiden buiten Nederland wonen, kunnen jullie in Nederland trouwen als ten minste een van de twee de Nederlandse nationaliteit bezit;
  • Als jij en je partner beiden in Nederland wonen, kunnen jullie u in Nederland trouwen, ook als je geen van beiden de Nederlandse nationaliteit bezit. Je moet dan beiden een geldige verblijfstitel hebben.

Geldige verblijfstitel

Niet-Nederlanders die willen trouwen moeten een rechtsgeldige verblijfstitel hebben en in Nederland wonen. De voorwaarde van een geldige verblijfstitel geldt niet voor personen die de nationaliteit hebben van een lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

Wanneer de niet-Nederlandse partner geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd heeft, moet hij of zij in de meeste gevallen een verklaring overleggen over zijn of haar verblijfsrechtelijke positie. Deze voorwaarde is gesteld om te voorkomen dat mensen een schijnhuwelijk aangaan om een verblijfstitel te krijgen.

Schijnhuwelijk en de M46-verklaring

Een schijnhuwelijk is een huwelijk waarbij ten minste een van de partners niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Daarnaast wordt dit huwelijk gesloten met als enig doel een verblijfsrechtelijke status in Nederland te krijgen voor de niet-Nederlander.

Als ten minste een van de aanstaande echtgenoten niet de Nederlandse nationaliteit bezit, moet de ambtenaar van de burgerlijke stand een verklaring (model M46) hebben van de korpschef van de politie. Pas daarna mag de ambtenaar meewerken aan het opmaken van een akte van huwelijksaangifte en aan de voltrekking van een huwelijk. De verklaring is zes maanden geldig.

Nederlands recht

Als jullie in Nederland wonen of de Nederlandse nationaliteit hebben, wordt de vraag of je met elkaar mag trouwen beoordeeld naar het Nederlandse recht. Mag je volgens de Nederlandse regels met elkaar trouwen, dan kan je dit doen, ook al staat het recht van het land van de niet-Nederlandse partner dit niet toe. Of het recht van het land van de niet-Nederlandse partner bijvoorbeeld het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht toestaat, is niet van belang. Jullie moeten in dat geval wel rekening houden met mogelijke problemen met betrekking tot de erkenning van het huwelijk in het buitenland.

Dubbele nationaliteit

Als jullie naast de Nederlandse nationaliteit een andere nationaliteit hebben, dan geldt dat jullie meestal moeten voldoen aan de vereisten die het Nederlandse recht stelt.

Verklaring van niet-gehuwd zijn

Als je enige tijd in het buitenland gewoond hebt, moet je bij de huwelijksaangifte ook een verklaring van het niet-gehuwd zijn kunnen overleggen. Een verklaring van niet-gehuwd zijn vraag je op bij je laatste woonplaats (in het buitenland). Heb je de Nederlandse nationaliteit, dan kan je contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit ministerie bemiddelt bij het opvragen en laten legaliseren van buitenlandse documenten.

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen is het niet altijd even makkelijk en gaat er veel tijd overheen voordat je met je buitenlandse partner kunt trouwen. Natuurlijk is het gevoel van verbondenheid en het voor altijd samenzijn deze moeite dubbel en dik waard!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here